Алберт Айнщайн е казал навремето: "Тайната на креативността е в умението да прикриваме източниците си". И както всички знаем, креативността е ключа към успеха ни в бъдеще. Афористично? Може би. Манията на всеки маркетолог? Определено.

На фундаментално ниво, това може да бъде ключа ако само обърнете внимание на изледването проведено в MIT (Massachusetts Institute of Technology), че 45% от работните места в САЩ ще бъдат автоматизирани в следващите 20 години. Няма съмнение, че това ще даде възможност на нашите креативни мозъци да създадат нови видове работни места, но въпреки това тенденцията е стряскаща. Много компании откровено си задават въпроса дали са достатъчно производителни в тяхната творческа продукция?

На потребителско ниво това определено е приоритет. Ако вземете предвид, че две трети от глобалните потребители искат "да се изявя като личност като бъда по-креативен" няма две мнения за приноса на креативността към нашето щастие. Нещо повече, това стои в основата на нашите репутации: 60% от глобалните потребители са "обичам да говоря за творческите дейности които правя с други хора". Превърнало се е в животворната сила която захранва нашият социален статус. В такъв случай, не е изненада, че тези които определяме като ""Креативни" най-вероятно ще почувстват нуждата да се откроят от тъплата, да задоволят нуждата от нови преживявания и да бъдат различни в начина по който се изразяват.

На ниво марка, креативността е станала отличителен знак толкова важна колкото логото. Това е един от основните признаци определящи дали ще имате последователи. Това са средставата да покажете, че готините хора (защото те винаги са креативни) ви използват.

Ето някой насоки как да си изградите собствена креативна външност.

1. Креативен = Удобен

Креативността еволюира - и е еволюирала - извън личният креативен проект на даден човек, към тази на масовата креативност и масовото персонализиране. Всички знаем защо. Най-големият битак на творчеството е интернет. Сега всеки, който иска да пише, рисува или снима може да го направи и да сподели работата си с целият свят, без бариера за влизане. Казано по-просто - всеки може, следователно всеки трябва.

Въпреки това, малко потребители биха желали да вложат време, средства и енергия за да бъдат креативни чрез дадена марка. Те очакват марката да свърши тежката креативна работа и да се появят в края с леко участие - финални щрихи и щампа с името им. Колко от креативността в 21ви век е съдействие и колко от нея е действителен акт на креативност?

2. Креативен = Кич

Визуалният елемент в креативността сега е очевиден. Трябва да бъде видяна, споделена и да създаде социално убежище за създателя. В наши дни нещата се считат за креативни само когато са 'харесани' от тълпата - дори и ако са създадени с Instagram или с последният Nikon DSLR. Креативен е просто визуално изражение на хубаживат живот, добре изживян пред публика.

3. Креативен = Бъдещето на всичко

Както беше споменато по-горе, креативен често е явен апел за внимание, за предпочитане чрез масово онлайн средство, което особено ни отличава от тълпата. Това ме навежда на въпроса, дали креативен винаги ще бъде следващото нещо което всички все още не правят?