Ако трябва да избера една единствена причина за успех на една връзка, отбор, организация бих избрал доверието. То е основата на която се гради всичко останало.

Доверието е "твърдата убеденост в надежността, истиността, способността или силата на някого или нещо". Звучи просто. Но е много трудно да се изгради и изключително лесно да се загуби. И въпреки важността му, рядко полагаме специални грижи за него.

Защо е важно доверието?

1. Доверието води до прозрачност. Ако не вярвате, че коментарите ви ще бъдат взети насериозно, и че няма да бъдат счетени в интерес на организацията, тогава ще се притеснявате от непредвидени последствия. И няма да кажете нищо. А без прозрачност, не можете да имате отворен и честен дебат, нито да се възползвате от оптималните решения и отговорности които следват от него. Без прозрачност, препъни камъните си остават в стаята недискутирани.

2. Доверието води до автономност. Колкото повече човек показва, че държи на думата си, толкова повече шефовете ще го оставят да действа, давайки му възможност да се изяви, и ще му поставят по отговорни задачи. А в същото време автономността е много добър мотиватор.

3. Доверието затвърждава връзката. Ако някой каже нещо и после направи друго, най вероятно няма да разчитате на него следващият път. Проблема е, че екипите в организациите са силно зависими един от друг и ако някое звено  се скъса, особено във високите нива, това има значителни последици върху всички, защото трябва да започнат да предприемат ирационални действия за да избегнат пукнатината.

Добре, разбрахме, че доверието е важно. Как да го изградим?

1. Установете доверието като норма. Обяснете защо е важно, и помолете то да се разбере и установи в целият екип. Установете новият стандарт заедно с параметрите за безопасна дискусия. Няма значение дали го правите с един партньор, екип от 5 души или компания от 500 човека.

2. Осигурете прозрачност. Свалете картите на масата. Уточнете какви са очакванията, така че всички да са наясно. Говорете направо, уважавайте другите и никога не заобикаляйте трънливите въпроси. Никой не е казал, че ще бъде комфортно, важното е да е искрено.

3. Правете това което казвате, че ще направите. Ангажирайте се, ясно установете очакванията и тогава преминете към изпълнение. Ако обстоятелствата се променят и не можете да изпълните ангажимент, въпреки желанието си, обяснете това ясно и възможно най-рано.

4. Дръжте другите отговорни. След като новите норми са установени, трябва да се питате помежду си, какво се обърка - когато не са спазени и да си давате публично признание когато са спазени.